Toegankelijkheidsverklaring

Eigen Gift Eigen Hulp streeft ernaar haar website en mobiele applicatie toegankelijk te maken. We volgen
daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn
2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website en de mobiele applicatie.

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van
toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons
WCAG 2.1 niveau AA op. 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op 22/09/2020 .
Feedback en contactgegevens
Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan
contact met ons opnemen via shm@egeh.be of via onze contactpagina. Wij streven ernaar je een eerste
antwoord te sturen binnen 10 werkdagen.  

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid
behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.
Je bereikt hen:
•    per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
•    via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
•    via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700