Persmoment Fusie Eigen Haard Zwevegem en Eigen Gift Eigen Hulp Kuurne

Op 13 juli 2021 vond om 11.30u een persmoment plaats in het gemeentehuis van Zwevegem. Daarbij kondigden de burgemeesters en Schepenen van Wonen van de gemeente Zwevegem en Kuurne en de voorzitters van Eigen Haard en Eigen Gift Eigen Hulp aan dat er een intentieverklaring tot fusie werd afgesloten tussen de beide sociale huisvestingsmaatschappijen.

 

Daarmee onderschreven beide gemeentes en huisvestingsmaatschappijen het gezamenlijk doel om in de loop van 2022 een grotere woonorganisatie te vormen van ongeveer 2.000 woningen.

Hieronder kunt u ook het persbericht downloaden:

Download SHM Eigen Haard Zwevegem en SHM Eigen Gift Eigen Hulp Kuurne ondertekenen intentie tot fusie