herziening huurprijs

02/04/2020| info voor huurders

 

Mijn inkomen daalt door de Coronacrisis.
Wat moet ik doen voor een herziening/verlaging van de huurprijs?

 

Voor wie?
- Huurders en gezinsleden die gaan werken en sinds maart werkloos zijn

Voor wie niet?
- Huurders met een uitkering van ziekte of invaliditeit
- Huurders die op pensioen zijn
- Huurders die al een paar maanden werkloosheidsuitkering ontvangen (bij twijfel, neem contact op met EGEH)

 

Wat moet ik in de brievenbus van Eigen Gift Eigen Hulp steken?
- Bewijs van uitkering van de maand maart 2020 + Loonfiche van maart 2020
- Bewijs van inkomsten van jouw man/vrouw/ kind van inkomen maart 2020
- Heb je geen inkomen?
Schrijf dan zelf een briefje waarop staat:

Ik verklaar dat ik geen inkomen had in maart 2020
(Naam + handtekening)

 

Tegen wanneer?


- Ten laatste vrijdag 10 april 2020.
à Indien we de bewijzen later krijgen, telt dit niet meer mee voor de huurprijs van april!

Hoe kan ik de bewijzen aan Eigen Gift Eigen Hulp geven:


- Steek de bewijzen in de brievenbus aan ons kantoor
- Mail de bewijzen naar Hanne@egeh.be
- Je kan Hanne bellen van maandag tot vrijdag van 9u- 11.30u op 056/73 81 11
 

Wanneer krijg ik een herziening van de huurprijs?


- Het huidig gezinsinkomen moet 20% lager liggen dan het referentie- inkomen
(wij rekenen dit uit voor jou)
- Daarna ontvang je een brief of je hieraan voldoet en krijg je eventueel de nieuwe huurprijs.