Wie is wie?

De dagelijkse werking van Eigen Gift Eigen Hulp is in handen van 7 medewerkers. Eigen Gift Eigen Hulp beschikt over een directeur, een financieel-administratieve dienst, een dienst huurders en een dienst woningen. We stellen de medewerkers van Eigen Gift Eigen hulp voor. 

Directeur – Renaat Vandevelde

Eigen Gift Eigen Hulp wordt aangestuurd door een directeur. Hij staat in voor de strategische, financiële en operationele sturing van de organisatie en de bestuursvoorbereiding. Hij is het aanspreekpunt van de organisatie en bepaalt het personeels- en communicatiebeleid. Voor de dagelijkse sturing werkt de directeur nauw samen met de voorzitter van Eigen Gift Eigen Hulp.


Renaat Vandevelde 
Directeur 
056/73.81.11 (toets 3)
r.vandevelde@egeh.be


Financieel-administratieve medewerker - Eline Deblauwe

In een sociale huisvestingsmaatschappij bewegen er aanzienlijke geldstromen die grotendeels overheidsgelden zijn. Het financieel beheer van Eigen Gift Eigen Hulp omvat de boekhouding, de financiële planning en rapportering. Naast deze financiële taak staat deze dienst ook in voor de personeelsadministratie (betaling lonen, verlofregeling, enz.) 


Eline Deblauwe
Financieel beleid & personeelsadministratie
056/73.81.11 (toets 3)
e.deblauwe@egeh.be 


Dienst huurders - Susan Delneste en Laura Bossuyt

De dienst huurders stelt de huurder en de leefbaarheid centraal. Susan en Laura zijn de contactpersonen bij de dienst huurders. Zij zijn het aanspreekpunt over leefbaarheidsproblemen, onderhoud in woningen en appartementen, betalingsproblemen, overlast, enzovoorts. 

Als je een sociale woning wil, moet je je bij Susan inschrijven. Ook zal zij woningen die vrijkomen toewijzen aan de huurder.

Laura staat in voor het huurcontract, de berekening van de huurprijs en de huurwaarborg. In een afspraak met onze dienst huurders krijg je de uitleg over het huurcontract en de huurprijs. 

De dienst huurders maakt ook werk van huurdersparticipatie. Ze organiseren informatie-, buurt- en bewonersvergaderingen. 


Susan Delneste
Dienst huurders 
056/73.81.11 (toets 2)
susan@egeh.be 
 

Laura Bossuyt
Dienst huurders 
056/73.81.11(toets 3)
laura@egeh.be


Dienst woningen - Tom Desmet - Gratiaan Lemey 

De dienst woningen staat in voor de opmaak van een investering- en renovatieplanning van de woningen en appartementen van Eigen Gift-Eigen Hulp. Zo zorgen we dat de kwaliteit van ons patrimonium bewaakt wordt. 

De dienst woningen staat ook in voor de opvolging van de openbare verkoop, de bewaking van de onderhouds- en hersteltrajecten en de opvolging van de servicegerichte technische dienstverlening.

 


Tom Desmet
bouwtechnisch medewerker

056/73.81.11 (toets 1)

tom@egeh.be

Gratiaan Lemey

Dienst Woningen

056/73.81.11 (toets 1)                                                                 

gratiaan@egeh.be

 


Onderhoudstechnici - Gratiaan Lemey & Stephan Vanhoenacker

De onderhoudstechnici van Eigen Gift Eigen Hulp staat in voor het onderhoud en de herstellingen van de woningen van Eigen Gift Eigen Hulp, het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het patrimonium, renovatie en herstel van huurwoningen, herstel van huurschade, opmaak van plaatsbeschrijvingen en opname meterstanden, enzovoorts. 

Heeft de huurder een probleem dan komt de dienst woningen langs om het probleem te herstellen. Tenzij het gaat om grotere werken: in dat geval komt er een aannemer langs. Is er iets kapot aan de woning? Twijfel niet en contacteer ons. 

Hoe onze dienst woningen contacteren? 

  • Op weekdagen contacteer je het kantoor tijdens de kantooruren (tussen 9u00 en 11u30 en van 14u00 tot 16u00): 056/73.81.11 (toets 1)
  • Tijdens de week (van 16u00 tot 22u00), de weekends en op feestdagen contacteer je het permanentienummer 0475/32.01.02 (van 8u30 tot 22u00) 

Gratiaan Lemey
Technieker

Stephan Vanhoenacker
Technieker