Visie & Missie Eigen Gift Eigen Hulp

De werking van Eigen Gift Eigen Hulp cvba is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

  • De kwaliteitsbewaking van het sociaal woonpatrimonium in Kuurne
  • De huurder staat centraal.
  • Een personeelsploeg die ten dienste staat van huurder en organisatie.
     

Missie

Eigen Gift Eigen Hulp verhuurt sociale woningen en zoekt oplossingen voor de woonproblematiek in Kuurne. Eigen Gift Eigen Hulp maakt werk van kwaliteitsvolle, duurzame en energiezuinige woningen. Samen met haar partners en ingebed in het sociaal woonbeleid van de Vlaamse regering,  maakt Eigen Gift Eigen Hulp werk van een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod.

De dienstverlening is helder, correct, financieel leefbaar en klantvriendelijk. Een gelijke behandeling van de cliënten is vanzelfsprekend, met respect voor ieders levensbeschouwing en achtergrond.

Eigen Gift Eigen Hulp plaatst haar huurders centraal via huisvestingsondersteuning en woonbegeleiding. Voor de (boven)lokale woonactoren en het plaatselijke bestuur is Eigen Gift Eigen Hulp aanspreekpunt, partner en betrokken vertegenwoordiger. Eigen Gift Eigen Hulp realiseert in haar werkgebied de Vlaamse wooncode en levert een bijdrage tot betaalbaar en kwalitatief wonen voor mensen die moeilijk op de private huurmarkt aan hun trekken komen.

Visie

Eigen Gift Eigen Hulp wil een warme woonmaatschappij zijn en streeft naar een optimale tevredenheid van haar bewoners. Tijdens de komende jaren zal de huurder steeds meer betrokken worden in de werking en het beleid van de maatschappij. Daartoe wordt een huurdersadviesraad opgericht en worden er laagdrempelige en heldere overleg- en infomomenten georganiseerd voor huurders

Eigen Gift Eigen Hulp bewaakt de maatschappelijke trends en probeert haar woonkwaliteit en dienstverlening verder verbeteren. Dat betekent:

  • Meer woningen aangepast aan veranderende woonbehoeften.
  • Een goed beheer en de opwaardering van de kwaliteit van de huidige appartementen en woningen.
  • Gezonde financiën, met voorrang voor toekomstgerichte nieuwbouw en duurzame renovatie.

Eigen Gift Eigen Hulp vindt de betrokkenheid en de ontplooiing van haar medewerkers belangrijk. Een planmatig personeelsbeleid moet daartoe bijdragen. De klemtoon ligt op samenwerking, vorming, competentieontwikkeling, begeleiding, opvolging en evaluatie.

 

Adres

Kon. Elisabethstraat 19
8520 - Kuurne

Contact

Tel: 056 76 06 66
info@wmelan.be