Sluitingsdagen 2022

Eigen Gift Eigen Hulp staat ten dienste van de huurder. Onze dienstverlening is dagelijks te bereiken, behalve op zater-, zon- en wettelijke feestdagen. Voor dringende problemen voorziet de maatschappij wel een permanentienummer. 

 Op de volgende dagen is onze dienstverlening in 2022 niet bereikbaar:

3 Januari 2022

Nieuwjaar (inhaalfeestdag)

maandag

18 April 2022

Paasmaandag

maandag

26 Mei 2022

Onze Heer Hemelvaart

donderdag

27 Mei 2022

Brugdag

vrijdag

6 Juni 2022

Pinkstermaandag

maandag

11 Juli 2022

Vlaamse gemeenschap

maandag

21 Juli- 15 Augustus 2022

Collectieve sluiting

donderdag- maandag

3 Oktober 2022

Kermismaandag

maandag 

31 Oktober 2022

Collectieve Brugdag

maandag

1 November 2022

Allerheiligen

dinsdag

11 November 2022

Wapenstilstand

vrijdag

26 December 2022- 30 December 2022

Collectieve sluiting

maandag- vrijdag