Raad van bestuur

Eigen Gift Eigen Hulp is een vennootschap waarin de openbare besturen de belangrijkste aandeelhouder zijn. De Raad van Bestuur is samengesteld uit  5 mandatarissen en voldoet daarmee aan het performantiedecreet dat van toepassing is voor de sociale woonorganisaties. Vier bestuurders vertegenwoordigen het lokale bestuur en één bestuurder zetelt er als private aandeelhouder. Een goed bestuur van een sociale huisvestingsmaatschappij is van groot belang. Eigen Gift Eigen Hulp heeft een belangrijke maatschappelijke  opdracht. Voor heel wat mensen is een sociale woning het enige alternatief om goed en betaalbaar te kunnen wonen. Daar maakt het bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp werk van. De Raad van Bestuur komt maandelijks samen op de derde maandag van de maand. Graag stellen we de 5 bestuurders van Eigen Gift Eigen Hulp voor:


Jeroen Dujardin
Voorzitter RvB
Steenovenstraat 72
8520 Kuurne

Ann Messelier
Ondervoorzitter RvB
Pieter Vinckestraat 74
8520 Kuurne

Jents Debruyne
Lid RvB
Lijstergalm 46
8520 Kuurne

Corry Deltour
Lid  RvB 
Gasthuisstraat 28
8520 Kuurne

Van Wonterghem Ludwig
lid RvB
Twaalfde-Liniestraat 42
8520 Kuurne