Patrimonium

Begin 2020 telde het patrimonium van Eigen Gift Eigen 480 wooneenheden. Het patrimonium is als volgt verspreid in Kuurne.

GEMEENTE KUURNE OVERZICHT AANTAL SOCIALE WONINGEN
Aantal slaapkamers 1 2 3 4 1 2 3 4
DIVERSE STRATEN WONINGEN APPARTEMENTEN
Bavikhoofsestraat (7) 1 1 2     2 1  
Boomgaardstraat(7) - Kasteelstraat (3)     9          
Elfde Julilaan (2)       2          
Nieuwenhuyse (16)     16          
Vlasbloemstraat (17) 11 6            
Nieuwenhuyse (10) 10              
Kasteelstraat - Nieuwenhuyse (10)     10          
Gouden Akker - Burg. Decoenestraat (11)     11          
Hazelaarstraat (6)     3 3        
Hazelaarstraat(1) - Kersendreef (1) 2              
Kattestraat (4)       1 2 1    
HOEVEWIJK WONINGEN APPARTEMENTEN
Rodekruisplein (64)         17 46 1  
Erf (6) 5 1            
TER GROENEN BOOMGAARD WONINGEN APPARTEMENTEN
Ter Groenen Boomgaard (62) 22 10 8     20   2
WAREGEWIJK WONINGEN APPARTEMENTEN
Spijker (64)         22 11 31  
Schardauw (89) 4       20 20 45  
CENTRUM WONING APPARTEMENTEN
De Zwingel (11)         1 9 1  
Bonaerde (1)           1*    
Andries (30)         10 11 9  
De Repel (24)         5 17 2  
De Brakel (21)           21    
De Slijter (15)         4 11    
TOTAAL 54 18 61 4 81 170 90 2
138 342
480