Ontstaan en visie

Eigen Gift Eigen Hulp is een coƶperatieve vennootschap en werd opgericht op 30 september 1922. Ze werd op 10 augustus 1922 erkend door de nationale maatschappij voor huisvesting. In 1991 werd Eigen Gift Eigen Hulp erkend door de toenmalige Vlaamse huisvestingsmaatschappij (VHM) onder het nummer 324. 

De zetel van de vennootschap is momenteel gevestigd in de Koningin Elisabethstraat 19 te 8520 Kuurne. Eigen Gift Eigen Hulp is een gemeentelijke sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam op het grondgebied Kuurne.