Voorstelling project De Vlastuin

Eigen Gift Eigen Hulp zal in het centrum van Kuurne een nieuwbouwproject realiseren. Volgende appartementen worden gerealiseerd:

 • 3 gelijkvloerse rolstoeltoegankelijke appartementen
 • 31 appartementen


Voorbereiding & planning project De Vlastuin

Project De Vlastuin (geraamde kostprijs: 7,5 miljoen EURO)

 • Najaar 2016: Goedkeuring voorontwerp bouw (architecten 2DVW) (ontwerp bouw op de meerjarenplanning van de VMSW).
 • Augustus: Nog geen ontwerp voor de infrastructuur (park De Vlastuin).
 • September 2018 – september 2019: Opstart ontwerp infrastructuur (publieke ruimte De Vlastuin) via overleg met gemeente Kuurne, Eigen Gift Eigen Hulp, de VMSW& 2DVW.
 • Eind september 2019:  Voorontwerp park De Vlastuin door 2 DVW.
 • Oktober 2019: Opstart sloopwerken Generaal Eisenhowerstraat 20 (oplevering eind november 2019).
 • Goedkeuring voorontwerp
  • Infovergadering voor buurt (14 november 2019):https://www.eigengifteigenhulp.be/nieuws/project‐vlastuin‐kuurne‐centrum/   
  • Plenaire vergadering De Vlastuin (29 november 2019): goedkeuring ontwerp infrastructuur De Vlastuin doorde gemeente, EGEH en de VMSW
 • 14 december 2019: De bouw en infrastructuur (het park De Vlastuin) staan op de meerjarenplanning van de VMSW.
 • Januari 2020: Voorbereiding omgevingsvergunning (opstart diverse studies: milieuhygiënisch, teerhoudend asfalt, archeologie en bomdetectie).
 • Mei 2020:  De studies in voorbereiding van de omgevingsvergunning zijn uitgevoerd.
 • Juni – eind 2020: Voorbereiding omgevingsvergunning en basisaanbesteding door architectenbureau 2 DVW. De basisaanbesteding bouw en infra werd eind 2020 ingediend ter bespreking op de BECO februari 2021.
 • 23 februari 2021: Behandeling van het project De Vlastuin op de BECO VMSW Korte termijn Planning.
 • Maart 2021 – april 2021: Aanbesteding van het project (bouw en infrastructuur, gunning opdracht aan een aannemer).
 • Mei 2021: EGEH publiceert het aanbestedingsdossier (uiterlijke indiening van de offertes tegen 3 juni 2021).
 • Raad van Bestuur 7 juli 2021: De werken voor de bouwwerken worden niet gegund wegens een te hoge offerteprijs. Het bestuur beslist met ontwerpteam 2DVW een onderhandelingsprocedure op te starten (uiterlijke indieningsdatum voor de prijsofferte 6 september 2021).
 • Raad van Bestuur 7 september 2021: De Raad van Bestuur keurt in het kader van het project De Vlastuin unaniem de gunning goed voor de bouwwerken van De Vlastuin. De werken worden gegund aan NV Everaert-Cooreman.
 • Januari 2022: Opstart werfinrichting en voorbereidende werken in het kader van het project De Vlastuin door aannemer NV Everaert-Cooreman.
 • Maart 2022 - augustus 2022: Werken in het kader van de centrumvernieuwing gemeente Kuurne (Generaal Eisenhowerstraat is ter hoogte van de werf opengebroken en onbereikbaar voor het werfverkeer).
 • 1 september 2022: Opstart bouwwerken project De Vlastuin door aannemer NV Everaert-Cooreman (bouw van 34 appartementen en de aanleg van de publieke ruimte De Vlastuin in samenwerking met de gemeente Kuurne).
 • Voor zomerverlof 2024: Realisatie en oplevering van het project De Vlastuin (appartementencomplex en park De Vlastuin).