Voorstelling project de Vlastuin

Eigen Gift Eigen Hulp zal in het centrum van Kuurne een nieuwbouwproject realiseren. Volgende appartementen worden gerealiseerd:

 • 3 gelijkvloerse rolstoeltoegankelijke appartementen
 • 31 appartementen


Voorbereiding & planning project de Vlastuin

Project De Vlastuin (geraamde kostprijs: 7,5 miljoen EURO)

 • Najaar 2016: Goedkeuring voorontwerp bouw. (architecten 2DVW) (ontwerp bouw op de meerjarenplanning van de VMSW)
 • Augustus: Nog geen ontwerp voor de infrastructuur. (park De Vlastuin)
 • September 2018 – september 2019: Opstart ontwerp infrastructuur (publieke ruimte De Vlastuin) via overleg met gemeente Kuurne, Eigen Gift Eigen Hulp, de VMSW& 2DVW.
 • Eind september 2019:  Voorontwerp park de Vlastuin door 2 DVW.
 • Oktober 2019: Opstart sloopwerken Gen. Eisenhowerstraat 20. (oplevering eind november 2019)
 • Goedkeuring voorontwerp
  • Infovergadering voor buurt (14 november 2019):https://www.eigengifteigenhulp.be/nieuws/project‐vlastuin‐kuurne‐centrum/   
  • plenaire vergadering Vlastuin (29 november 2019): goedkeuring ontwerp infrastructuur Vlastuin doorde gemeente, EGEH en de VMSW
 • 14 december 2019: de bouw en infrastructuur (het park de Vlastuin) staan op de meerjarenplanning van de VMSW
 • Januari 2020: voorbereiding omgevingsvergunning (opstart diverse studies: milieuhygiënisch, teerhoudend asfalt, archeologie en bomdetectie)
 • Mei 2020:  De studies in voorbereiding van de omgevingsvergunning zijn uitgevoerd.
 • Juni – eind 2020: Voorbereiding omgevingsvergunning en basisaanbesteding door architectenbureau 2 DVW. De basisaanbesteding bouw en infra werd eind 2020 ingediend ter bespreking op de BECO februari 2021.
 • 23 februari 2021: Behandeling van het project De Vlastuin op de BECO VMSW Korte termijn Planning.
 • Maart 2021 – april 2021: Aanbesteding van het project (bouw en infrastructuur). (gunning opdracht aan een aannemer)
 • Mei 2021: EGEH publiceert het aanbestedingsdossier (uiterlijke indiening van de offertes tegen 3 juni 2021).
 • Raad van Bestuur 7 juli 2021: de werken voor de bouwwerken worden niet gegund wegens een te hoge offerteprijs. Het bestuur beslist met ontwerpteam 2DVW een onderhandelingsprocedure op te starten (uiterlijke indieningsdatum voor de prijsofferte 6 september 2021).
 • Raad van Bestuur 7 september 2021: De Raad van Bestuur keurt in het kader van het project de Vlastuin unaniem de gunning goed voor de bouwwerken van de Vlastuin.
 • Eind 2021- voorjaar 2022: Opstart bouwwerken project De Vlastuin (bouw van 34 appartementen en de aanleg van de publieke ruimte de Vlastuin in samenwerking met de gemeente Kuurne).
 • Na zomerverlof 2023: Realisatie en oplevering van het project De Vlastuin. (bouw en park de Vlastuin)