voorstudie project Spijker en Schardauw

24/09/2019

Op 24 september 2019 werd een infomoment georganiseerd in het gemeentehuis te Kuurne over de stedenbouwkundige voorstudie van Spijker en Schardauw. Een 51 – tal  geïnteresseerde huurders en buurtbewoners van Spijker en Schardauw waren aanwezig.  Deze voorstudie werd uitgevoerd en toegelicht door Stéphane Beel Architects. 

Spijker & Schardauw omvat vandaag 153 huurwoningen, goed voor ongeveer één derde van het sociaal patrimonium van Kuurne. Na technisch onderzoek, blijkt het vervangen en verdichten van de huidige site de meest duurzame optie. De bebouwde oppervlakte zou gereduceerd worden van 50% naar 30%. Het aantal wooneenheden zal tussen 155 en 170 evolueren.  De publieke ruimte wordt volledig heringericht op maat van de buurtnoden. Hierbij houden we rekening met de leefkwaliteit , comfort, toe-eigening van de bewoners, betrokkenheid van de buurt, veiligheid, ontharding, duurzaamheid, verankering in de buurt en  compactheid van de gebouwen. Eigen Gift Eigen Hulp zal de huidige bewoners bijstaan bij de verhuis.  De timing en budgetten liggen nog niet vast.

In het voorjaar van 2020 zal Eigen Gift Eigen Hulp een ontwerpteam samen stellen om de architectuurwedstrijd vorm te geven. In november 2019 vindt een tentoonstelling plaats met beeld- en grafisch materiaal van de stedenbouwkundige studie in het buurthuis.

Voor meer info kan u contact opnemen met de dienst huurders, wooncoördinator of buurtwerkster.

Download powerpoint voorstudie