Visitatierapport Eigen Gift Eigen Hulp 8 december 2020

Op 25 en 26 juni 2020 kreeg Eigen Gift Eigen Hulp bezoek van de Visitatiecommissie. Dit is een controleorgaan van de Vlaamse Overheid die er op toeziet of de sociale huisvestingsmaatschappijen de opgestelde doelstellingen realiseren. Van deze werkzaamheden wordt door de visitatoren een rapport gemaakt.

 

Het rapport werd ons op 17 maart 2021 formeel overgemaakt. De minister feliciteerde Eigen Gift Eigen Hulp met haar prestaties en legde geen maatregelen op. In het rapport scoorden we voor 18 doelstellingen goed. Op drie doelstellingen moet EGEH haar prestaties verbeteren.

 

Interesse in het rapport 2020? U kunt het integraal nalezen op de volgende link:

https://www.eigengifteigenhulp.be/diensten/visitatierapport/ 

 

Het team van Eigen Gift Eigen Hulp