Tevredenheidsenquête Huurdersadviesraad

In het najaar van 2022 organiseerde de HAR van Eigen Gift Eigen Hulp een tevredenheidsbevraging.

 

De resultaten van de enquête werden verwerkt en op 20 april 2023 toegelicht op een infoavond in het gemeentehuis van Kuurne.

 

U vindt de resultaten van de enquête hieronder.

 

Het team van EGEH

Download Tevredenheidsenquête