start vervangingsbouw- en verdichtingsproject in Kasteelwijk

Eigen gift Eigen Hulp start in de kasteelwijk een vervangingsbouw- en verdichtingsproject op.

Het project zal in 4 fasen verlopen en zal in 2026 volledig gerealiseerd worden.

De eerste fase van de werken wordt door de aannemer Damman NV opgestart

op 24 februari 2020 en er zullen 10 woningen gebouwd worden.

 

Deze fase omvat:

- De bouw van 4 woningen (2 duowoningen) op de gronden van Nieuwenhuyse 38/40.

  Deze woningen zullen eerstdaags gesloopt worden.

- De bouw van 6 woningen (3 duowoningen) op de grond van de Kasteelstraat.

  De grondwerken zullen eerstdaags opgestart worden.

 

Bij vragen over het project mag u steeds contact opnemen met Eigen Gift Eigen Hulp, dienst Woningen: 056/73 81 11 – toets 1