project "vlastuin" Kuurne centrum

PROJECT “De Vlastuin “Kuurne centrum
 

INFOAVOND

 

Wat?

U bent als buurtbewoner welkom op een infovergadering. De architecten en Eigen Gift Eigen Hulp cvba geven toelichting over het nieuwbouwproject De Vlastuin. Dat project wordt gerealiseerd aan de ‘Steentjesparking’ te Kuurne. Eigen Gift Eigen Hulp bereidt dat project voor met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de gemeente Kuurne en de architecten 2 DVW uit Antwerpen.

 

Wanneer?

Donderdag 14 november 2019 om 19u00.

 

Waar?

De Raadzaal van de gemeente Kuurne, Marktplein 9 te 8520 Kuurne

 

SLOOP

 

De sloop van de Generaal Eisenhowerstraat 18 en de aanpalende gebouwen (o.a. De Noote) start door de aannemer DAMMAN BVBA uit Tielt op 9 oktober 2019 met voorbereidende werken.

 

De eigenlijke afbraakwerken zullen aangevat worden in de week van 14 tot 18 oktober 2019.  De steentjesparking blijft grotendeels beschikbaar. Enkel bij de sloop van het garagegebouw zal er een gedeeltelijk parkeerverbod gelden.

 

De sloop kadert in de realisatie van het project De Vlastuin en het bouwrijp maken van de projectgrond. De werken zullen een drietal weken in beslag nemen.

 

De aannemer tracht verkeershinder zoveel mogelijk te vermijden. We wensen ons echter reeds te verontschuldigen voor de mogelijke ongemakken ten gevolge van de sloopwerken.