persbericht “Eigen Gift Eigen Hulp legt de eerste steen van het vernieuwingstraject”

Sedert het najaar van 2018 is Eigen Gift Eigen Hulp werk aan het maken van een historische hertekening van haar patrimonium. Drie sociale huisvestingsprojecten worden voorbereid en zullen het toekomstbeeld van onze gemeente mee bepalen. Kuurne, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en haar sociale huisvestingsmaatschappij zetten daarmee in op betaalbaar, kwalitatief en duurzaam wonen. ” aldus burgemeester Francis Benoit.

 

Schepen van wonen Francis Watteeuw : “Samen met de sociale huisvestingmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp zet de gemeente Kuurne zich in voor een duurzaam en hedendaags woonaanbod binnen de grenzen van onze gemeentelijke kern. De komende jaren investeren we samen in een drietal grote vernieuwingsprojecten, op maat van Kuurne. Het streefdoel van het investeringsplan is een aanbod te hebben van 530 duurzame sociale huurwoningen tegen 2030.” stelt Schepen van wonen Francis Watteeuw.

 

“Hiertoe staan in het investeringsplan van Eigen Gift Eigen Hulp drie belangrijke investeringen centraal: het Design and Buildproject in de Kasteelwijk, het project Vlastuin en een complete remake van Spijker en Schardauw. We kiezen hierbij voor een hedendaagse architectuur met hoge woonkwaliteit. De maatschappij maakt volop werk van de voorbereiding van deze projecten “ aldus Etienne Vancoppenolle, voorzitter van Eigen Gift Eigen Hulp.


Opstart van de metselwerken in de Kasteelwijk

“Op maandag 11 mei 2020 start de aannemer Damman NV met de metselwerken van de eerste fase van het Design and Buildproject. Daarbij worden 3 duowoningen gerealiseerd in de Kasteelstraat en 2 duowoningen ter hoogte van de gesloopte woningen Nieuwenhuyse 38 en 40. In de voorbije maanden werden de grondwerken uitgevoerd en werden de woningen Nieuwenhuyse 38 en 40 gesloopt. Symbolisch wordt op maandag 11 mei 2020 als het ware de eerste steen gelegd van ons investeringsplan. Bedoeling is deze fase te voltooien in het najaar van 2021” meent voorzitter Etienne Vancoppenolle.

 

“Ondertussen is Eigen Gift Eigen Hulp de tweede fase van het verdichtingsproject in de Kasteelstraat aan het voorbereiden in overleg met de gemeente Kuurne en de architect P. Sileghem uit Zwevegem. In deze fase worden er 13 bestaande woningen gesloopt in Nieuwenhuyse en zullen 22 nieuwe gezinswoningen gerealiseerd worden. De bouw van deze tweede fase zal begin 2022 opgestart worden.” geeft de directeur van Eigen Gift Eigen Hulp Renaat Vandevelde aan.

 

Voorbereiding project De Vlastuin en project Spijker & Schardauw

“Ook de voorbereiding van de andere projecten wordt door het team van Eigen Gift Eigen Hulp volop verder gezet” licht voorzitter Etienne Vancoppenolle toe. “In 2019 werd een belangrijke stap gezet voor de ontwikkeling van het project de Vlastuin. Het ontwerp voor het park De Vlastuin werd ontwikkeld door de architecten 2DVW uit Antwerpen. Dit ontwerpplan voor de publieke ruimte werd goedgekeurd door de VMSW, de gemeente Kuurne en Eigen Gift Eigen Hulp. In oktober 2019 werd ook de voormalige site Ascubel bouwrijp gemaakt met de sloop van de woning Gen. Eisenhowerstraat 18 en de Noote.”

 

“Momenteel wordt voor het project De Vlastuin de omgevingsvergunning voorbereid. Met deze vergunning kan Eigen Gift Eigen Hulp verder werk maken van de realisatie van het project. Bedoeling is de bouwwerken voor de 34 nieuwbouwappartementen op te starten in het najaar van 2021.” vult directeur Renaat Vandevelde verder aan.

 

“Voor het project Spijker & Schardauw zijn we na de realisatie van een stedenbouwkundige voorstudie en de tentoonstelling in 2019, de architectuurwedstrijd aan het voorbereiden. Op vandaag heeft EGEH tal van kandidaturen van ontwerpteams mogen ontvangen. De jury en de Raad van Bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp hebben alle kandidaturen beoordeeld. Er worden 5 kandidaten uitgenodigd hun ontwerp te komen verdedigen voor een architectuurwedstrijd op 17 september 2020. De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van EGEH, de gemeente Kuurne, de VMSW en een externe expert. De bedoeling van deze wedstrijd is de aanstelling van één ontwerpteam. Zodat vanaf het najaar 2020 werk kan gemaakt worden van een definitief ontwerp voor de remake van Spijker & Schardauw in overleg met de gemeente Kuurne, de VMSW en EGEH. Het project zal gezien zijn omvang gefaseerd uitgevoerd worden. De opstart voor de eerste fase is gepland in 2023.” besluit voorzitter Etienne Vancoppenolle.