nieuw gezicht op onze dienst huurders: Greet Decock

Eigen Gift Eigen Hulp verwelkomt een nieuw gezicht. Haar naam is Greet Decock. 

Vanaf 5 oktober 2020 vervangt zij Saartje Bossuyt op onze Dienst Woningen. Ze zal de taken van Saar overnemen en instaan voor onder andere de kandidaat-huurders, de toewijzingen en de communicatie van EGEH (sociale media, website, E-GazEtH).

Greet is een administratief manusje-van-alles die enkele jaren terug werkzaam was in Mijn Huis, de sociale huisvestingsmaatschappij van Harelbeke!

Wij wuiven bij deze ook Saartje uit. Zij verlaat Eigen Gift Eigen Hulp en gaat een nieuwe uitdaging aan.

 

Saartje, dank voor je inzet! Het gaat je goed!

 

Greet, welkom in Eigen Gift Eigen Hulp!