Nieuw gezicht in EGEH: Laura Bossuyt

Eigen Gift Eigen Hulp verwelkomt een nieuw gezicht. Haar naam is Laura Bossuyt.

Vanaf 4 juli 2021 komt Laura onze Dienst Huurders versterken. Ze zal de taken van Hanne overnemen en instaan voor onder andere de huurders, huisbezoeken, klachten, huurdersparticipatie en -communicatie.

Laura is een vriendelijke en enthousiaste dame die enkele jaren terug werkzaam was in Eigen Haard Zwevegem, de sociale huisvestingsmaatschappij van Zwevegem!

Hanne blijft wel werken in onze bouwmaatschappij, maar zal vanaf nu instaan voor de kandidaat-huurders, de toewijzingen en de communicatie van EGEH (sociale media, website, E-GazEtH).

Laura, alvast welkom in Eigen Gift Eigen Hulp!