Kuurne vernieuwt grondig kernen met duurzame en kwalitatieve woonprojecten

Persmoment 20 juni 2019 

 

Het gemeentebestuur van Kuurne en de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift, Eigen Hulp stellen 3 belangrijke projecten voor onze gemeente voor.

 

1. De vlastuin.

Op de “steentjesparking-site Ascubel” wordt het project De Vlastuin gerealiseerd . Na de Ezelsfeesten in 2019 wordt De Noote gesloopt. Een nieuwbouwproject met 34 sociale wooneenheden komt in de plaats. De start van de bouw gebeurt in 2021. Er komt een mooie tuin tussen het Marktplein en de Eisenhouwerstraat.

 

2. Project kasteelwijk.

De sociale gezinswoningen in Nieuwenhuyse, de Vlasbloemstraat en Kasteelstraat uit jaren 50 en 60 zijn aan vervanging toe. Vanaf 2020 zal deze vervangsbouw in fasen gebeuren. 51 woningen worden gesloopt en vervangen door 88 nieuwe duurzame woningen . Ook de omgeving wordt vergroend en opgefrist.

 

3. Spijker en Schardauw

 

In 2020 wordt een architectuurwedstrijd gehouden. De opdracht is om de site volledig te slopen en een volledig nieuw project te realiseren. De bebouwbare oppervlakte wordt gereduceerd van 50 % naar 30 % met aandacht voor de publieke ruimte. Ook de woonkwaliteit is niet meer conform en daarom wordt gekozen voor nieuwbouw. Pas na 2020 zal de omvang van het project en hoe het er zal uitzien bekend zijn. De aanvang van werken is hier dus nog onbepaald.

 

Het woonloket van de gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappij zullen alle bewoners begeleiden en stap voor stap informeren. Met de bekendmaking van de 3 projecten starten we met de hertekening van onze gemeente, een drastische vergroening van de openbare ruimte en duurzame en betaalbare woningen. We zullen inwoners telkens mee betrekken en informeren bij de realisatie van deze projecten.

Bijlage downloaden