Jaarlijks verlof 2022

De medewerkers van Eigen Gift Eigen Hulp gaan met jaarlijkse vakantie van 21 juli 2022 tot 15 augustus 2022.

 

Het kantoor is in die periode volledig gesloten.

 

Voor dringende gevallen kunt u wel terecht bij de permanentiedienst van Eigen Gift Eigen Hulp op volgend GSM-nummer: 0475/32.01.02.

 

Wij wensen iedereen alvast een goede vakantie toe!

 

Het team van EGEH