Huurprijs; wat verandert er op 1 januari 2020?

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en woning.  De Vlaamse regering wijzigt op 1 januari 2020 de huurprijsberekening.

klik hier om het filmpje te zien.

Er zijn 3 zaken die wijzigen:

  1. Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag (energiecorrectie)
  2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met de nieuwe schattingsmodel (huurschatter)
  3. De manier om jouw inkomen vast te leggen wijzigt

Energiecorrectie

Als Eigen Gift Eigen Hulp extra geld investeerde om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruikt je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs.

Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investering, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel. De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering.  Deze hoeveelheid energie berekenen we volgen de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociale tarief.  Op deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning.  Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waar de van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter.  Om de waarde te bepalen, kijken we naar de ligging, het aantal kamers, het bouwjaar,… Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waar van jouw woning plakken.

 

Bepalen van het inkomen

Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden.  Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee. Daarnaast kijken we vanaf 1 januari 2020 naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft.   Dat noemen we het referentie-inkomen.  Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar. Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Wat verandert er niet?

Niet alleen jouw inkomen bepaalt niet de huurprijs.  Soms heb je recht op een gezinskorting of patrimoniumkorting.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de basishuurprijs van de woning.  Als jij en jouw gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, dan betaal je een iets hoger bedrag. Deze solidariteitsbijdrage blijft behouden.