GDPR-beleid 2023

Eigen Gift Eigen Hulp heeft in het kader van haar veiligheidsbeleid in het algemeen en voor de uitwisseling van persoonsgegevens een protocol afgesloten met het Agentschap Wonen in Vlaanderen.

Dit samenwerkingsakkoord kadert in de strijd tegen domiciliefraude.

 

Je kan het protocol en het addendum van 2023 hier nalezen: https://www.eigengifteigenhulp.be/diensten/gdpr/