Eigen Gift Eigen Hulp is een inclusieve organisatie!

Eigen Gift Eigen Hulp heeft eind juni 2020 een certificaat ontvangen ‘Inclusieve onderneming 2020’ van de werkplekarchitect "De Poort" en het

"Steunpunt Inclusief Ondernemen".

 

Eigen Gift Eigen Hulp ontving deze eer omwille van haar inspanningen ter bevordering van het levenslang leren voor de werknemers, 

het aanbieden van een leeromgeving aan stagiairs,  en de inspanningen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers.

Eigen Gift Eigen Hulp wenst alvast "De Poort" en het "Steunpunt Inclusief Ondernemen" te danken voor deze beoordeling.

 

We gaan in de toekomst alvast verder op deze ingeslagen weg omdat we als sociale huisvestingsorganisatie onze rol wensen te spelen op het vlak

van huisvesting, maar ook vanuit onze sociale missie ons steentje willen bijdragen tot de ongelijkheden op andere maatschappelijk terreinen,

zoals bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.

Bijlage downloaden