Eigen Gift Eigen Hulp heeft nieuw bestuur sedert 8 april 2019

Op maandag 8 april 2019 kozen de aandeelhouders van Eigen Gift Eigen Hulp in een Buitengewone Algemene vergadering voor een nieuw bestuur.

De Raad van Bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp moet op 1 juni 2019 vijf bestuurders tellen. Dat is een verplichting van het performantiedecreet

waaraan de Kuurnse sociale huisvestingsmaatschappij moet voldoen. Twee bestuursleden leden moeten tot het vrouwelijk geslacht behoren.

Uit het vorige bestuur bleven dhr. Etienne Vancoppenolle (voorzitter) en dhr. Jeroen Dujardin (ondervoorzitter) aan boord.

Traden als nieuwe bestuurder toe: mevr. Jents Debruyne, mevr. Corry Deltour en dhr. Ludwig Van Wonterghem.

 

Onze vijf bestuursleden komen vanaf april 2019 maandelijks samen om het beleid van Eigen Gift Eigen Hulp in de nabije toekomst verder te bepalen. 

Door de vernieuwing van onze Raad van Bestuur ging echter ook heel wat bestuurservaring verloren. We hebben dan ook afscheid moeten nemen van de volgende bestuursleden: dhr. Jan Balduck, dhr. Jean-Marie Claus, dhr. Pol Callewaert, dhr. Dirk Deroo, dhr. Lieven Lybeer, dhr. Lucien Monserez, dhr. Nicolas Moreau, dhr. Johan Schietgat, dhr. André Vandenheede, mevr. Eveline Van Haverbeke en dhr. Carl Vereecke.  

 

Eigen Gift Eigen Hulp wenst haar oud-bestuurders oprecht te danken voor hun jarenlange inzet als bestuurder!

 

Het team van Eigen Gift Eigen Hulp