Eigen Gift Eigen Hulp cvba zoekt synergie met de SHM Eigen Haard uit Zwevegem

Het performantiedecreet verplicht shm’s om een minimale schaalgrootte te hebben van 1000 woningen.

 

De sociale huisvestingsmaatschappij van Kuurne heeft ongeveer 500 woningen. Dat betekent dat de Kuurnse sociale huisvestingsmaatschappij verplicht is te zoeken naar een fusiepartner.

 

Eigen Gift Eigen Hulp is reeds geruime tijd bezig met het voorbereiden van het fusiedossier in overleg met de gemeente Kuurne.

In  overleg en in consensus met het gemeentelijk beleid, is er besloten om in oktober 2020 fusiegesprekken op te starten met een mogelijke fusiepartner.

 

Vertegenwoordigers van de gemeentes Zwevegem en Kuurne en bestuurders van de sociale huisvestingsmaatschappijen van Zwevegem en Kuurne, zullen in dit kader fusiegesprekken opstarten.

 

Zowel Eigen Haard en Eigen Gift  Eigen Hulp wensen met open vizier en voldoende durf naar de toekomst kijken en de mogelijkheden van een fusiemaatschappij onderzoeken.