De dienst woningen in een nieuw kleedje vanaf 1 oktober 2020

Gratiaan wordt deeltijds kantoormedewerker

 

Vanaf 1 oktober 2020 ziet onze Dienst Woningen er iets anders uit. Gratiaan vervoegt op dinsdag, woensdag en donderdag het kantoor om medewerker te worden van onze Dienst Woningen.

Gratiaan zal er de volgende opdrachten uitvoeren:

  • de voorplaats- en plaatsbeschrijvingen in het kader van de herverhuring uitvoeren,
  • instaan voor de periodieke rondgang van de gemene delen
  • het intern herstelbeleid opvolgen. Bij de melding van een probleem kan Gratiaan een kijkje komen nemen om na te gaan hoe het technisch probleem kan opgelost worden.
  • helpen bij de opmaak van een renovatie- en onderhoudsplan 2020. Niemand kent het patrimonium van EGEH beter dan Gratiaan. Hij komt al jarenlang bij onze huurders.

 

De herstellingsdienst van Eigen Gift Eigen Hulp wordt kleiner

 

Op maandag en vrijdag zal Gratiaan nog steeds, samen met Stephane, de nodige herstellingen uitvoe-ren in ons patrimonium. Op dinsdag, woensdag en donderdag zal onze dienst herstellingen in de toekomst maar uit 1 man bestaan: Stephane. We beseffen dat ook voor huurders even aanpassen zal zijn.

 

 

Wat betekent dat voor u als huurder?

 

1. Voor kleine herstellingen betekent het dat u mogelijk langer moet wachten.

2. De werking van de herstellingsdienst wordt doorgerekend in de huurlasten van alle huurders. Deze ingreep kadert in de oefening om de huurlasten in de toekomst te verminderen. 

 

Waarom deze verandering?

 

1. De werking van EGEH is voor het zomerverlof ook gecontroleerd door de Visitatie (link: https://www.eigengifteigenhulp.be/nieuws/bezoek-visitatie-uitgesteld-naar-25-en-26-juni-2020). Eigen Gift Eigen hulp wordt verplicht om in de toekomst de huurlasten te verlagen. Deze verandering past in deze verplichting.

 

2. Eigen Gift Eigen Gift wenst te werken aan de kwaliteit van het patrimonium voor al onze huurders. We willen af van kleine herstellingen. We willen de kwaliteit van ons patrimonium duurzaam verbeteren door grondige renovaties  en gepland periodiek onderhoud (bijv. schilderen, ontmossen daken, enz.). We moeten in die optiek eerst een renovatie- en onderhoudsplan opmaken. Dat vergt tijd en mankracht. Dat is ook een belangrijke reden waarom Gratiaan de Dienst Woningen komt versterken.