bezoek visitatiecommissie

12 SEPTEMBER 2019

In mei 2020 krijgt Eigen Gift Eigen Hulp bezoek van de Visitatiecommissie

De Visitatiecommissie is een controleorgaan van de Vlaamse Overheid dat in principe elke 4 à 6 jaar op bezoek komt.

Haar taak is om te evalueren of de werking en processen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen vlot verlopen. Tijdens haar bezoek zal de Visitatiecommissie niet alleen met de medewerkers van Eigen Gift Eigen Hulp praten, maar ook met sociale organisaties in Kuurne en enkele huurders van Eigen Gift Eigen Hulp.

De Visitatiecommissie nodigt zelf huurders uit voor een gesprek. Het kan dus zijn dat je binnenkort een brief in je bus krijgt van de Visitatiecommissie met de vraag om op gesprek te komen. De selectie van huurders gebeurt willekeurig op basis van de huurderslijsten van Eigen Gift Eigen Hulp.