bezoek visitatie uitgesteld naar 25 en 26 juni 2020

In mei 2020  stond het bezoek van de Visitatiecommissie gepland. Wegens de preventiemaatregelen rond COVID 19 zal de commissie uitgesteld worden naar 25 en 26 juni 2020. 

De Visitatiecommissie is een controleorgaan van de Vlaamse Overheid dat in principe elke 4 à 6 jaar op bezoek komt.

Haar taak is om te evalueren of de werking en processen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen vlot verlopen. Tijdens haar bezoek zal de Visitatiecommissie niet alleen met de medewerkers van Eigen Gift Eigen Hulp praten, maar ook met sociale organisaties in Kuurne en enkele huurders van Eigen Gift Eigen Hulp.

De Visitatiecommissie nodigt zelf huurders uit voor een gesprek. Het kan dus zijn dat je binnenkort een brief in je bus krijgt van de Visitatiecommissie met de vraag om op gesprek te komen. De selectie van huurders gebeurt willekeurig op basis van de huurderslijsten van Eigen Gift Eigen Hulp.