Bewonersvergadering Spijker en Schardauw

Op 18 november 2021 organiseerde Eigen Gift Eigen Hulp samen met SBA architecten en de gemeente een buurtinformatiemoment voor de bewoners, buurt- en alle geĆÆnteresseerde bewoners van Kuurne.

Er waren 30 mensen aanwezig.

 

Het voorontwerp voor het nieuwbouwproject werd voor het zomerverlof 2021 afgerond. Tegen het zomerverlof van 2022 wordt de omgevingsvergunning voorbereid. De bouwwerken van de eerste fase zullen ten vroegste in het zomerverlof van 2023 worden opgestart.

Het nieuwe project wordt gefaseerd aangepakt en zal 160 wooneenheden omvatten.

Er wordt gekozen voor ontharding (minder beton) en meer groen op de site met aandacht voor gemeenschapsvoorzieningen. De kostprijs van het project bedraagt ongeveer 30 miljoen euro.

 

Kon u niet aanwezig zijn of wil u de presentatie die op de bewonersvergadering werd getoond nog eens bekijken? Dan kan u de presentatie onderaan dit artikel downloaden.

Een afgeprinte versie zal ter inzage liggen in het buurthuis van Spijker en Schardauw.

Download Presentatie infomoment Spijker en Schardauw 18.11.2021