2020 ingezet met een heerlijke verwenkoffie en een propere wijk!

25 januari 2020 - huurdersparticipatie 

De bewoners van spijker en schardauw hebben zich samen met het buurtwerk  ingezet om het zwerfvuil in de wijk op te ruimen!

Zowel de kinderen als volwassenen gingen met grijpers en vuilniszakken aan de slag om er terug een propere wijk van te maken.

Als dank voor hun inzet werden ze door buurtwerk getrakteerd op koffie met verse gebakjes.   

 

Dank aan alle vrijwilligers en helpende handen!